Behandelmogelijkheden

Voor de verbetering van uw gehele figuur zijn vaak meerdere operaties nodig. Het is soms mogelijk meerdere lichaamsdelen gecombineerd te opereren. Echter, contourherstellende chirurgie is altijd maatwerk, de plastisch chirurg bespreekt met u wat voor u persoonlijk de beste aanpak is.

Behandelmogelijkheden zijn:


Wat zijn de risico's?

Een figuur verbeterende operatie bij patiënten die veel zijn afgevallen, heeft veel risico’s op complicaties, zoals een nabloeding of een (wond)infectie. De meeste complicaties zijn mild, dus vaak kunnen die behandeld worden met bijvoorbeeld antibiotica of goede wondverzorging.

Dit hoge risico op complicaties komt door de slechte voedingstoestand van het lichaam, de slechte huidkwaliteit, de duur en grootte van de operatie en eventueel aanwezige aandoeningen. Roken geeft bijvoorbeeld een verhoogd risico op complicaties. U kunt de kans op complicaties verminderen door te stoppen met roken en te zorgen dat u geen voedingstekorten heeft.


Wat zijn de resultaten?

De figuur verbeterende operatie verbetert uw lichaamscontour. De ontstekingen en smetplekken verdwijnen, u kunt zich na de operatie makkelijker bewegen en de meeste patiënten voelen zich ook beter over hun lichaam.

Na ongeveer zes maanden is het eindresultaat van de operatie te zien. Een enkele keer is niet al het overtollige vetweefsel verwijderd of is het resultaat asymmetrisch (scheef of ongelijk). Dan kan het nodig zijn nog een aanvullende operatie uit te voeren.

Na de operatie heeft u littekens die altijd zichtbaar zullen blijven. De plaats en de grootte van de littekens zijn afhankelijk van de hoeveelheid overtollige huid die bij u verwijderd is. Hoe mooi of lelijk de littekens worden is nooit te voorspellen. De littekens zijn een paar millimeter breed en in het begin vurig en rood. Na één tot twee jaar worden de littekens iets witter van kleur.

Het eindresultaat is afhankelijk van meerdere factoren: uw uitgangsgewicht, uw algemene gezondheid, de staat van uw huid, de wondgenezing, mogelijke complicaties, littekenvorming en het opvolgen van leefregels na de operatie. Ook aankomen of afvallen na de operatie heeft invloed op het uiteindelijke resultaat.


Vergoeding

De Nederlandse Contour Kliniek bepaalt door middel van een screening of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de ingreep van uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van hoeveel huidoverschot u heeft, welke klachten u van het huidoverschot heeft, het soort ingreep en de polisvoorwaarden in uw zorgverzekering.

Iedere zorgverzekeraar stelt bepaalde voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Een aanvraag voor vergoeding heeft bijvoorbeeld geen zin als uw BMI hoger is dan 32, uw maagverkleinende operatie nog geen 18 maanden geleden is én uw gewicht nog geen 12 maanden stabiel is. Ook kan uw verzekering u om extra informatie en foto’s vragen om de ernst van uw klachten in te kunnen schatten. Vraagt u dit dus altijd na bij uw zorgverzekeraar.

U ontvangt zelf bericht van uw verzekering over hun beslissing. Als een aanvraag voor een vergoeding door uw verzekering is afgewezen, kunt u bezwaar indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de operatie zelf betalen.

Check uw vergoeding


Onderzoek vergoeding plastische chirurgie

Bij veel mensen die een maagverkleining hebben gehad ontstaat een huidoverschot door het gewichtsverlies. In Nederland bestaan regels over wanneer een operatie aan het huidoverschot vergoed wordt. Die regels zijn niet objectief, hierdoor krijgen soms mensen met veel huidoverschot geen vergoeding van de zorgverzekeraar.

Op locatie Den Haag hebben we onderzoek gedaan naar hoe we die regels beter kunnen maken, zodat eerlijker wordt bepaald wie vergoedingen krijgt. We hebben een vragenlijst getest gebaseerd op een vragenlijst ontwikkelt door de Britse vereniging van plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie (BAPRAS). Met de vragenlijst wordt een score berekend op basis van gewichtsverlies, medische, fysieke en psychische klachten van het huidoverschot en medische voorgeschiedenis. Patiënten die een score gelijk aan of hoger dan 8 hebben komen in aanmerking voor vergoeding van plastische chirurgie. Hiermee zetten we de eerste stap richting het meewegen van patiënt welzijn in de beslissing voor vergoeding van plastische chirurgie.


Belangrijke informatie

  • Een absolute voorwaarde voor behandeling is dat uw gewicht gedurende minstens één jaar stabiel moet zijn en uw BMI (Body Mass Index) 35 of lager is.
  • Als u nog meer wilt afvallen, dan adviseren wij u om de operatie uit te stellen en uw gewicht minimaal twaalf maanden stabiel te houden.
  • Roken heeft een zeer negatieve invloed op de wondgenezing. Als u rookt, dan moet u minimaal zes maanden stoppen met roken: drie maanden voor de operatie tot minimaal drie maanden na de operatie. Als u dat niet doet, dan opereren wij u niet.
  • In overleg met de plastisch chirurg moet u drukkleding bestellen die u na de operatie draagt. Deze kleding geeft u ondersteuning tijdens uw herstel.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze vestigingen in Hoogeveen, Venlo, Heerlen, Arnhem of Nieuwegein.